Architectuur NL 6/17 - rubriek kennis

Hier lees je het artikel dat onlangs verscheen in Architectuur NL over het onderzoek in ruraal Kenia, The rural housing studio. Artisan Design heeft veldwerk verricht binnen het kader van het onderzoek. Wij onderzochten hoe een familie in Kenia een huis gebruikt, hoe mensen relaties hebben tot elkaar en tot de ruimten van hun woning en een breed scale aan culturele normen en waarden. Hierbij kwamen we al snel tot de ontdekking dat deze mensen zeer anders leven en architectuur anders ervaren, gebruiken en waarderen. Door dit antropologisch onderzoek zijn we de lokale bevolking beter gaan begrijpen. Tevens deden wij onderzoek naar lokale materialen, lokale vaardigheden en gereedschappen en financiële capaciteiten om doelgericht naar een antwoord te zoeken voor de problemen die deze mensen ervaren in het bouwen van hun woning. Samen hebben wij de handen in de klei gestoken opzoek naar een oplossing. Deze hebben we gevonden mét de lokale bevolking en toegepast door het bouwen van een huis voor de familie Soïta. Zonder financiële injecties (die meer problemen veroorzaken dan oplossen) maar enkel het delen van kennis is gestreefd naar een duurzame ontwikkeling van het gebied in Trans-Nzoïa. Check hier de verhalen en gebeurtenissen omtrent het onderzoek en de bouw van het huis. Binnenkort zal er nog een documentaire verschijnen over het onderzoek. Mocht je geïnteresseerd zijn in dergelijk onderzoek, neem dan vooral contact met ons op. Wij willen in de toekomst graag de wereld en zijn bewoners helpen zoeken naar een gelukkige en gezonde toekomst in een groene en levendige omgeving, waar dan ook ter wereld!

The Rural Housing Studio field research

      Artisan Design heeft antropologisch architectuur onderzoek gedaan in ruraal Kenia. Als team lll hebben we onderzoek gedaan naar cultuur, ambacht en nijverheid, lokale materialen, traditionele typologieën en financiële capaciteiten van lokale bewoners. Het doel van het onderzoek is het overbrengen van kennis om deze mensen de vaardigheden te verschaffen die nodig zijn om onafhankelijk hun eigen situatie te verbeteren en een toekomst te scheppen. Doormiddel van het bouwen van een huis met deze familie en mensen uit de nabije omgeving, heeft deze overdracht plaats gevonden. Een ontzettend leerzaam proces in alle facetten van ontwerpen en bouwen maar zeker ook van het leven. Voor inhoudelijke informatie over het onderzoek en een uitgebreid verslag van dit avontuur kun je een kijkje nemen op de website van the rural housing studio.

modelmatig onderzoek naar lokale manier van denken en persoonlijke wensen

modelmatig onderzoek naar lokale manier van denken en persoonlijke wensen

Interview with Gion A. Caminada in Valendas, Switzerland

          Wij zijn gepubliceerd op Archined! Tijdens het eerste deel van mijn afstudeer periode, hebben we als afstudeergroep onderzoek gedaan naar architectuur in Zwitserland. Met name hebben wij ingezoomd op de manier hoe in Zwitserland architectuur onderwezen en geleerd wordt. In het licht van dit onderzoek zijn Rodj Ommar, Jaap Ruhl samen met mij afgereisd naar Zwitserland om de inspirerende architect Gion A. Caminada te interviewen.  Zijn achtergrond als timmerman en zijn liefde voor het lokale vormen tezamen een unieke architectuur die traditie beantwoord en ten vragen stelt. Een unieke architectuur die een ode brengt aan de diversiteit van mensen en hun cultuur. Een hele speciale en indrukwekkende ervaring. Dank aan ommar & rühl voor het in beeld en geluid brengen van deze ervaring!

          We have been published on Archined! During the first part of my graduation period, our studio did research into Swiss architecture. We zoomed in on the way architecture is teached and learned in Switzerland. In the light of our research, Rodj Ommar, Jaap Ruhl and me traveled to Switzerland to interview the inspiring architect Gion A. Caminada. His background as a carpenter en his love for the local form together a unique architecture that is questioning and answering to tradition at the same time. A unique architecture that brings an ode to diversity of people and their culture. A very special and impressive experience. Thanks to ommar & rühl for editing the material and to Archined for publishing.